Na zlecenie Banków prowadzimy kontrole przebiegu inwestycji. Tworzymy raporty otwarcia i raporty miesięczne. Monitorujemy postęp robót, sytuację formalnoprawną inwestycji oraz zaawansowanie finansowe. Określamy główne ryzyka budowy i nadzorujemy ich eliminowanie.

Raporty i zakresy kontroli są dopasowane do wymagań określonych wewnętrznymi przepisami Banku zlecającego monitoring.