Spółka A-K-T oferuje szerokie spektrum usług w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych.

Zarządzamy procesem inwestycyjnym poprzez Zastępstwo Inwestycyjne lub Project Management.  A-K-T chętnie bierze na siebie wszystkie zadania związane z planowaniem, przygotowaniem i realizacją inwestycji, a Klient angażuje się tylko w takim zakresie, jaki uzna za stosowny. To bardzo wygodna i bezpieczna formuła budowania, dająca Klientowi bardzo silną pozycję wobec wszystkich zaangażowanych w proces i pełną kontrolę nad przebiegiem inwestycji, jakością i kosztami.

Prowadzimy kompleksowe Nadzory Inwestorskie, dbając o najwyższą jakość i bezpieczeństwo budowy. Zapewniamy zgodność wykonania inwestycji z umowami, projektem, pozwoleniem na budowę i przepisami Prawa Budowlanego.

Kontrolujemy koszty w trakcie wyboru rozwiązań projektowych oraz w trakcie realizacji inwestycji i szukamy rozwiązań zamiennych mogących, przy zachowaniu najwyższej jakości, wygenerować oszczędności.

Nadzorujemy użytkowanie obiektów budowlanych. Przeprowadzamy przeglądy okresowe obiektów wymagane przez prawo budowlane. Weryfikujemy stan techniczny obiektów i określamy zakres remontów oraz napraw. Uczestniczymy w przeglądach gwarancyjnych oraz pełnimy rolę doradcy dla osób użytkujących budynki czy inne obiekty budowlane.

Nasze procedury i zakres usługi są elastyczne i każdorazowo dopasowywane do zamawiającego, który może być zarówno doświadczonym deweloperem, jak też firmą realizującą swoją pierwszą inwestycję.

Każdy, kto rozważa podjęcie się budowy, buduje lub jest użytkownikiem znajdzie w naszej ofercie coś dla siebie.