Użytkownicy obiektów budowlanych mają ustawowy obowiązek dokonywania przynajmniej raz w roku okresowej kontroli stanu technicznego obiektu zgodnie z art. 62 ustawy – Prawo budowlane.

Obowiązkowe są kontrole coroczne (np. dla obiektów o powierzchni dachu powyżej 2000 m2 – dwa razy w roku) i gruntowne pięcioletnie.

Oferujemy pełen zakres kontroli okresowych. Specyfikujemy usterki, doradzamy jak je usunąć, informujemy Klienta o obowiązkach, jakie nakładają na niego przepisy w związku z użytkowaniem obiektu. Po kilku kontrolach jesteśmy świetnie zapoznani ze stanem technicznym budynku i służymy poradą techniczna Użytkownikowi.