REALIZACJE

LINIE TECHNOLOGICZNE MALARNI PRZEMYSŁOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

Project Management wraz z kompleksowym Nadzorem Inwestorskim

przy budowie 2 linii malarni przemysłowej wraz z placem składowym i uzupełnieniem uzbrojenia terenu w Stargardzie, od prac projektowych po uruchomienie inwestycji.

A-K-T Sp. z o.o. na zlecenie FSP Steel Painting Sp. z o.o.

Dane ogólne inwestycji

Dwie linie malarni przemysłowej w istniejącej hali wraz technologią, przyłączem gazowym i placem składowym.Prace prowadzono  na czynnym zakładzie.

REALIZACJA : 2015-2016