Zarządzanie procesem inwestycyjnym poprzez Zastępstwo Inwestycyjne lub Project Management jest naszą główną specjalnością. Stoimy u boku Klienta od pomysłu na budowę po oddanie do użytkowania gotowego obiektu. Pomagamy sprecyzować oczekiwania i prognozujemy koszty inwestycji. Uczestniczymy w wyborze projektanta i wykonawcy, skutecznie reprezentując interesy Klienta. Zależnie od decyzji Inwestora możemy realizować inwestycję poprzez generalnego wykonawcę albo pakietować roboty na mniejszych podwykonawców, co w wielu przypadkach przynosi dodatkowe oszczędności.

Mamy sprawdzone i sprawne procedury wyłaniania projektantów, wykonawców i dostawców. Dzięki tym procedurom Klient cały czas ma kontrolę nad każdym zamówieniem i przez cały czas jest jedynym decydentem w sprawie kosztów czy innych elementów, w których chce, aby jego zdanie było decydujące. Comiesięczne raporty przedstawiają rzeczywisty stan kosztów i realizacji harmonogramu, informują o ryzykach i wskazują najważniejsze działania.

Mamy duże doświadczenie w trudnych do realizacji obiektach, wyposażonych w skomplikowane instalacje, w tym przede wszystkim hoteli, zakładów przemysłowych czy biurowców. Znamy też specyfikę budownictwa mieszkaniowego czy apartamentowego.

Prowadzimy kompleksowy nadzór inwestorski wszystkich branż, a nasz project manager nadzoruje całość prac inspektorów nadzoru, wynajętych projektantów, wykonawców i innych uczestników procesu. Project manager jest głównym partnerem Klienta podczas wykonywania inwestycji. To on koordynuje działania wszystkich uczestników procesu i egzekwuje wolę Klienta. Dzięki jego pracy wspartej profesjonalnym zespołem, Klient ma pewność, że inwestycja przebiegnie sprawnie i zgodnie z jego oczekiwaniami.

Wielkość zespołu i jego zaangażowanie dopasowujemy wraz z Klientem do wielkości i stopnia złożoności zadania. Na mniejszych budowach dopuszczamy łączenie niektórych funkcji, a wszystko po to, aby cena naszej usługi była zgodna z oczekiwaniami Klienta.